Studiebijbel NT deel 10

Studiebijbel NT deel 10

69,50
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Binnen 2 werkdagen bezorgd, mits voorradig
Plaats op verlanglijstje
Vergelijken

Beschrijving

De Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek is een 29-delige commentarenserie bij de Bijbel die vanaf 1986 verschijnt. Het is een concept waarbij een zevental handboeken is verwerkt tot één volledig geïntegreerd referentie-systeem: vier Griekse tekstedities en een Hebreeuwse, een interlinie vertaling, een Grieks-Nederlandse concordantie, een Grieks analytisch lexicon, elf moderne Bijbelvertalingen, een commentarenserie (23 boekdelen), en een (theologisch) woordenboek (6 boekdelen). Het is de eerste wetenschappelijk verantwoorde commentarenserie die vanuit de evangelische beweging in Nederland is ontstaan. De signatuur van de serie is orthodox en de huidige redactie bestaat uit: Gijs van den Brink, Hans Bette, Mart-Jan Paul en Arie Zwiep.

 • Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Er is via tekstverwijzingen voortdurend aandacht voor de relatie met het andere Testament.
 • Een korte inleiding op elk Bijbelboek met aandacht voor de opbouw van de Bijbelboeken.
 • Een vers-voor-vers verklaring. In het OT is gekozen voor een vers-voor-versverklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details. Niet alleen aandacht voor de boodschap in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd. In het OT aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met buiten-Bijbelse overleveringen over bv. schepping en zondvloed, en verdragsteksten.
 • Integraal wordt de grondtekst van het Nieuwe Testament (Textus Receptus) met varianten uit drie recente tekstuitgaven van het Griekse Nieuwe Testament (NA25, NA27 en HF) en die van het Oude Testament (Biblia Hebraica Stuttgartensia) afgedrukt. Van elke tekstvariant in het NT worden de voornaamste handschriften gemeld en ook de keuze van een aantal moderne vertalingen. In het OT worden alleen de belangrijke tekstverschillen in de handschriften meegenomen (o.a. Septuaginta, Dode Zeerollen).
  Een internationaal verantwoorde transliteratie of letteromzetting van de Griekse en Hebreeuwse woorden, waarmee iedereen de Griekse en Hebreeuwse tekst kan lezen.
 • Een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen. Op deze wijze is het mogelijk de omzettingen (transformaties) te controleren die voorkomen in alle moderne vertalingen.
 • Via een nummersysteem heeft elk Grieks en Hebreeuws woord een verwijzing naar de boekdelen met woordstudies, vormanalyse en concordantie.
 • Zes boekdelen met woordstudies van elk Grieks woord in het NT. Hier worden ook alle voorkomende woordvormen van het betreffende woord gegeven met vertaling en een volledige Grieks-Nederlandse concordantie.
 • Moderne vertalingen worden systematisch met elkaar vergeleken, in het OT vijf en in het NT elf.
 • Een synopsis van de vier evangeliën, een Griekse grammatica en verder artikelen over tal van historische, theologische en taalkundige onderwerpen.
 • Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Studiebijbel

Oude Testament
ISBN: 9789077651018 (Deel 1 SBOT Genesis - Exodus)
ISBN: 9789077651001 (Deel 2 SBOT Leviticus - Deuteronomium)
ISBN: 9789077651032 (Deel 3 SBOT Jozua - 1 Samuel)
ISBN: 9789077651049 (Deel 4 SBOT 2 Samuel - 2 Koningen)
ISBN: 9789077651056 (Deel 5 SBOT 1 Kronieken - 2 Kronieken)
ISBN: 9789077651063 (Deel 6 SBOT Ezra, Nehemia, Ester, Job)
ISBN: 9789077651070 (Deel 7 SBOT Psalmen I)
ISBN: 9789077651087 (Deel 8 SBOT Psalmen II-Prediker)
ISBN: 9789077651155 (Deel 9 SBOT Hooglied-Jesaja)
ISBN: 9789077651295 (Deel 10 SBOT Jeremia-Klaagliederen)
ISBN: 9789077651308 (Deel 11 SBOT Ezechiel-Daniel)
ISBN: 9789077651315 (Deel 12 SBOT Hosea-Maleachi)

Nieuwe Testament
ISBN: 9789062054015 (Deel 1 SBNT Inleiding en Synopsis)
ISBN: 9789077651339 (Deel 2 SBNT Mattheüs)
ISBN: 9789077651063 (Deel 3 SBNT Marcus)
ISBN: 9789077651100 (Deel 4 SBNT Lucas)
ISBN: 9789077651117 (Deel 5 SBNT Johannes)
ISBN: 9789077651162 (Deel 6 SBNT Handelingen)
ISBN: 9789077651179 (Deel 7A SBNT Romeinen)
ISBN: 9789062054176 (Deel 7B SBNT 1 en 2 Corinthiërs)
ISBN: 9789077651285 (Deel 8 SBNT Galaten - Filemon)
ISBN: 9789077651094 (Deel 9 SBNT Hebreeën - Judas)
ISBN: 9789077651193 (Deel 10 SBNT Openbaring)
ISBN: 9789062054114 (Deel 11 SBNT Woordstudies: 1 A - 1009 Gōnia)
ISBN: 9789062054121 (Deel 12 SBNT Woordstudies: 1010 Daimonizomai - 1995 Heōs)
ISBN: 9789062054138 (Deel 13 SBNT Woordstudies: 1996 Zaō - 2985 Mōros)
ISBN: 9789077651360 (Deel 14 SBNT Woordstudies: 2986 Nai - 3955 Rhōnnūmi)
ISBN: 9789077651353 (Deel 15 SBNT Woordstudies: 3956 Sabachthani - 4932 Ōphelimos)
ISBN: 9789062054169 (Deel 16 SBNT Woordstudies: Eigennamen en Index)