NBV21

Het Bijbelgenootschap heeft drie jaar gewerkt aan de NBV21. Alle binnengekomen suggesties zijn zorgvuldig beoordeeld. Elk vers is opnieuw aan de brontekst getoetst, waardoor de vertaling aan kwaliteit heeft gewonnen. Zo is er meer consistentie tussen verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt en is het Nederlands waar nodig verbeterd. In de NBV21 zijn circa twaalfduizend wijzigingen te vinden. Bovendien valt een andere vernieuwing op: ‘eerbiedshoofdletters’: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest. De NBV is een vertaling voor iedereen, de NBV21 is ook ván iedereen.

Als uitgaven zijn er uiteraard de tekstedities van de NBV21 in de standaardeditie, een huisbijbel, een trouwbijbel en een kanselbijbel. De NBV zal straks ook weer in de Canonieke versie (66 Bijbelboeken) verschijnen en die met de deuterocanonieke boeken er bij. 


Alle uitgaven van de NBV 21 hebben we ruim op voorraad liggen.

19 resultaten
Volgorde