Naardense bijbel

10 resultaten
Volgorde

De Naardense Bijbel staat voor een letterlijke vertaling en wordt geprezen om zijn combinatie van letterlijkheid en poëtische kracht. 


De gereviseerde Naardense Bijbel is de Nederlandse vertaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke grondtekst uit het Grieks en Hebreeuws van de Bijbel is vertaald.

De letterlijkheid maakt de schoonheid van het origineel voelbaar. het liefst zo letterlijk als mogelijk, zodat de beeldende kracht van het originele Hebreeuws en het Bijbelgrieks het beste  naar voren komt. 


Hoe dichter bij de bron, hoe meer de tekst gaat spreken!